The3ight 的个人中心

mugshot
弱口令小王子。
Rank: 45
等级: 见习白帽子
总提交漏洞数量: 9
已审核通过漏洞数量: 8
时间 标题 等级 Rank
2020-04-11 北京第二外国语学院存在弱口令 高危 4
2020-04-10 厦门大学存在代码执行漏洞 高危 6
2020-04-08 盘锦职业技术学院存在其他漏洞 高危 5
2020-04-07 青海师范大学存在代码执行漏洞 高危 9
2020-04-05 杭州职业技术学院存在弱口令 中危 2
2020-04-05 青海民族大学存在文件上传漏洞 高危 6
2020-04-05 中国政法大学存在其他漏洞 高危 7
2020-04-05 河南省教育厅存在其他漏洞 高危 6