M78Sec_Koopa 的个人中心

mugshot
1181476546@qq.com Koopa
Rank: 869
等级: 高级白帽子
总提交漏洞数量: 628
已审核通过漏洞数量: 293
时间 标题 等级 Rank
2020-09-15 江苏省教育厅存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-15 河南省教育厅存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-15 内蒙古科技大学存在代码执行漏洞 高危 4
2020-09-15 四川大学存在代码执行漏洞 高危 4
2020-09-12 中国民用航空飞行学院存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-12 四川艺术职业学院存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-12 湖南铁路科技职业技术学院存在代码执行漏洞 高危 3
2020-09-12 厦门华厦学院存在代码执行漏洞 高危 4
2020-09-12 福州大学存在代码执行漏洞 高危 5
2020-09-11 西双版纳职业技术学院存在代码执行漏洞 高危 3