waf 的个人中心

mugshot
鸢尾花
Rank: 361
等级: 高级白帽子
总提交漏洞数量: 315
已审核通过漏洞数量: 216
时间 标题 等级 Rank
2020-02-08 镇江市高等专科学校存在弱口令 中危 3
2020-02-08 吉林工商学院存在弱口令 中危 2
2020-02-07 华东理工大学存在弱口令 中危 3
2020-02-07 长安大学存在弱口令 高危 8
2020-02-07 河南工业大学化学工业职业学院存在弱口令 中危 3
2020-02-07 上海交通大学存在其他漏洞 中危 5
2020-02-04 青海省教育厅存在敏感信息泄露 低危 0
2020-02-04 北京大学存在命令执行漏洞 中危 4
2020-02-03 武汉软件工程职业学院存在弱口令 中危 6
2020-02-03 甘肃农业大学存在代码执行漏洞 中危 3