S_WZ 的个人中心

mugshot
沉迷于低危漏洞无法自拔
Rank: 502
等级: 高级白帽子
总提交漏洞数量: 243
已审核通过漏洞数量: 171
时间 标题 等级 Rank
2020-06-06 郑州大学存在弱口令 中危 2
2020-06-06 陕西省教育厅存在SQL注入漏洞 中危 3
2020-06-06 四川工程职业技术学院存在SQL注入漏洞 中危 4
2020-06-06 长春财经学院存在SQL注入漏洞 中危 2
2020-06-06 巴音郭楞职业技术学院存在SQL注入漏洞 中危 2
2020-06-06 天津职业大学存在SQL注入漏洞 中危 2
2020-06-06 云南大学存在SQL注入漏洞 中危 3
2020-06-05 陕西省教育厅存在SQL注入漏洞 高危 3
2020-06-04 宁波大学存在SQL注入漏洞 中危 2
2020-06-04 江苏省教育厅存在SQL注入漏洞 中危 3